PRG Skoolbedrywighede / PRG School activities

  << TERUG
KOSTE | COST FOTO'S BESKIKBAAR | PHOTOGRAPHS AVAILABLE

LET WEL ASSEBLIEF. TYE VERANDER. ONS OOK

Hierdie ou Miekie Muis-besigheidjie (as jy dit so kan noem) het niks ampteliks met Paul Roos Gimnasium te doen nie. Ek het in 'n swak oomblik besluit dat die ouers dalk graag hulle kinders sal wil sien en het toe vir my sondes die webwerfie begin. Die sondes, as daar is/was, is almal myne. Die afgelope paar jaar het ons die foto's self laat afdruk. Die administrasie van honderde foto's met verskillende vereistes het 'n meulsteen geword wat deur niemand gedra wou word nie. Die koste was nou 5 jaar onveranderd en ongelukkig moet dit nou ietwat verhoog word.

R45.00 (+R15 vir Wapen en naam)

Van nou af, kos alle foto's (met enkele uitsonderings) dieselfde. U laat weet in watter foto's u belangstel, en ek stuur dit sonder die watermerk na u eposadres. Die grootte van die foto's is só dat u 'n hoë kwaliteit A4-afdruk daarvan kan laat maak @ 300pp en 'n medium jpeg-stelling. Elke foto sal dus ongeveer 1Mb groot wees. U kan dan op u beurt die foto na 'n fotowinkel stuur om afgedruk te word. As u 'n kleiner foto verlang, kan 'n 6x9 of 'n jumbo daarvan gedruk word (al drie het dieselfde proporsie). Die voordeel is dat u nou 1 000 afdrukke kan laat maak en dit per helikopter oor St.Ellenbosch laat afgooi, as u so voel.

LET WEL ASB.: Die skool wil nie betrokke wees by die harde kopieë nie. As u dus 'n spanfoto of soortgelyk met 'n skoolwapen en naam van die span/groep verkies, sal ek dit byvoeg. Die prys sal dan R60.00 per foto wees.

Daar is ook AFSLAG vir dié wat meer as een bestel:

5 foto's en meer – 10% afslag

10 foto's en meer – 15% afslag

20 foto's en meer – 20% afslag

Stuur asb 'n epos aan onderstaande adres met besonderhede van die foto verlang: 1) Naam/Nommer van foto; 2) Bewys van betaling; 3.Selfoonnommer ook, asseblief.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PLEASE NOTE: THE TIMES THEY ARE A'CHANGIN', AND SO ARE WE

This Mickey Mouse enterprise has nothing to do with Paul Roos Gymnasium in an official sense. In a weak moment, I thought parents would like to see their offspring in triumphant moments. The sins are mine, and only mine. In the past we have printed the photographs and sent hard copies to the clients. The admin has become so complex and time-consuming, that we've had to streamline the process. The cost has remained unchanged for the past 5 years and unfortunately it has to be raised a bit.

R45.00 (+ R15 for Badge and name)

From now on, all photographs  (with certain exceptions) will be one price. You inform us which pics you are interested in and we send a digital copy without the watermark to your email address. The size of the photograph will be adequate for a high quality A4 print (300ppi and medium jpeg setting.) The size of each pic should be around 1Mb. You can then email the file to a digital printing shop for a hard copy. Smaller hard copies can also be made – 6x9s and Jumbos have the same proportion as an A4. The advantage of this is that you can have a thousand copies printed and have them disseminated by helicopter over St. Ellenbosch, if you so desire.

PLEASE NOTE: The school does not want to be involved with the hard copies. If you would like a school badge and name of the team/group on the pic, I shall do that, but the price would then be R60.00 per pic.

There is some DISCOUNT, if you order more than 5 pics

5 pics or more – 10% discount

10 pics or more – 15% dicount

20 pics or more – 20% discount

To Order/Om te bestel

Please send email to the address below with details of the required pic/s: 1) Name/Number of pic; 2) Proof of payment; 3 Mobile number, if you would.

EMAIL ADDRESS FOR ORDERS

gohunt@iafrica.com

Nic de Jager

T: 021 852 6821

S/C: 083 225 7655

BANKING DETAILS

FN de Jager | ABSA Heerengracht

Tjekreknr/Current Acc No: 1520 146 489

Takkode/Branch code: 632005

B Rugby